Tekniikka

 

Tuulienergiaa kerätään isoilla tuulimyllyillä jotka seisovat keinosaarilla tukevasti. Huoltotyöt ja perustamiskustannukset ovat edullisempia kuin merelle rakennettuna. Tuulimyllyjen sijoitus kuitenkin kauas asutuksesta on näin mahdollista ja mahdollisista haitoista ei ole kenellekään kiusaa.
Aaltovoimaloita jotka keräävät meren aalloista energiaa. Tanskassa on meneillään tosi mielenkiintoisia kehitelmiä joista kuvassa yksi varteenotettava malli. Merenkurkun vesialueet kovina talvina jäätyvät ja kellukkeet pitää nostaa yläasentoon jos näin käy.
 Merivirtauksista kerätään energiaa veden alla olevilla turbiineilla. Merenkurkun nimi ei ole sattumaa, siellä on todellakin luonnon muodostama kapeikko joka on muodoltaankin virtauksia kiihdyttävä. Meren jäätyminen kovina talvina ei haittaa koska jään alla virtaukset jatkuvat.
Keinosaarille ja sillan rakenteisiin voidaan rakentaa valtavasti aurinkoenergiaa kerääviä paneeleita. Varustamalla ne vielä moottoreilla saadaan paneeli aina kohtisuoraan aurinkoa, mikä nostaa tehokkuutta merkittävästi. Sähköpaneeleiden hintataso on pudonnut jyrkästi viimeisimpien uusien valmistustapojen ansiosta. Itse uskon tähän energiaan kovasti.
Uusia tuulia on kehittynyt vuosien aikana ja tämä kelluva tuulimylly ja aaltovoima kehikko on minusta erittäin mielenkiintoinen malli ja voisin kuvitella sen pärjäävän hienosti Merenkurkussa.